Перша всеукраїнська краєзнавча конференціяПерша всеукраїнська краєзнавча конференція відбулася 28-31 травня 1925 року в Харкові – тогочасній столиці України. Вона проходила у приміщеннях ветеринарного інституту по вул. Карла Лібкнехта (нині – Сумська).

Харківський ветеринарний інститут.
Фото початку ХХ ст.

Харківський обласний палац
дитячої та юнацької творчості
Нині тут розташований обласний Палац дитячої та юнацької творчості. На його боковій стіні в 1995 році було відкрито меморіальну дошку на честь проведення конференції.

У роботі конференції брали участь 75 делегатів з різних регіонів України, серед яких були такі відомі вчені як Дмитро Багалій, Дмитро Яворницький, Микола Шарлемань, Олександр Яната, Володимир Геринович.

Основні завдання, що стояли перед учасниками конференції:
Відкриття меморіальної дошки.
У центрі - П. Т. Тронько. 1995 р.

  • об’єднати краєзнавців України в науково-громадську організацію;
  • спрямувати краєзнавчий рух на вирішення поставлених завдань;
  • матеріально підтримати краєзнавчу роботу.
Конференція констатувала стихійність роботи краєзнавчих організацій, відсутність у ній плану, відірваність від діяльності державних і господарчих установ. У ході її роботи було утворено Український комітет краєзнавства, і таким чином краєзнавчий рух отримав організаційне оформлення.  Члени конференції ухвалили низку резолюцій, визначили сутність краєзнавства, принципи і методи краєзнавчої роботи.Публікації за темою:
*   *   *
*   *   *
  • Дем’янчук Г. С. Українське краєзнавство : сторінки історії / Г. С. Дем’янчук, Б. Г. Дем’янчук, А. Г. Дем’янчук. – Київ : Вид. центр «Просвіта», 2006. – 293 с.
  • Прокопчук В. С. Перша Всеукраїнська краєзнавча конференція та її рішення : (до 80-річчя Українського комітету краєзнавства) / В. С. Прокопчук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія: Історія. – 2005. – № 701. – Вип. 37. – С. 263-274.
  • Тронько П. Історичне краєзнавство : крок у нове тисячоліття : (досвід, проблеми, перспективи) / П. Тронько ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2000. – 271 с.
  • Тронько П. Українське краєзнавство в ХХ столітті : (до 75-річчя Всеукраїнської спілки краєзнавців) / П. Тронько ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005. – 85 с.