Матеріали до бібліографіїКраєзнавча бібліографія за довгий час існування накопичила великі бібліографічні ресурси, що стосуються окремих місцевостей. Проте ґрунтовний бібліографічний посібник з історії українського краєзнавчого руху, який став би надійним помічником його дослідників, ще чекає на свого укладача.

Наведена нижче література частково повторює матеріали інших розділів цього проекту. Публікації розташовані за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.Бібліографічні розвідки в галузі краєзнавства
 • Ветухов О. В. До питання про «толкову» бібліографію по вивченню краю / О. В. Ветухов // Науковий збірник Харківської науково-дослідчої катедри історії української культури. – Харків, 1927. – Число 7, вип. 1. – С. 141-165.
 • Етнологія, етнографія, краєзнавство // Науковий збірник катедри / Наук.-дослід. катедра історії укр. культури ім. акад. Дм. Багалія, Бібліогр. коміс. – Харків, 1930. – Число 8, вип. 1. – С. 107-145. – Зміст: До покажчика з етнології та етнографії / В. Дашкевич, А. Ковалівський. До покажчика з краєзнавства / П. Ковалівський. Бібліографія етнографії, етнології та краєзнавства. Авторський покажчик праць з етнографії, етнології та краєзнавства. Тематичний покажчик праць з етнографії та етнології. Тематичний покажчик праць з краєзнавства.
 • Краєзнавство : [список літератури] // Життя й революція. – 1926. – № 7. – С. 116-119. – (Що читати).
 • Оксман Е. Література по справах охорони пам’яток матеріальної культури / Е. Оксман // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській академії наук. – Одеса, 1930. – Число 4/5: Секція археологічна. – С. 181-185.
 • Потапенко Г. И. Экскурсионная работа : библиогр. заметки (за 1927 и 1928 гг. по преимуществу) / Г. И. Потапенко // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській академії наук. – Одеса, 1929. – Число 4/5: Секція вивчення природних багатств. – С. 90-111.
 • Селинов В. Краеведческая библиография : (история, фольклор, археология) / В. Селинов // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській академії наук. – Одеса, 1925. – Число 2/3: Секція соціально-історична. – С. 44-49.

Краєзнавчі публікації та видання другої половини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.
 • Белецкая В. Первая Всеукраинская краеведческая конференция / В. Белецкая // Изв. Центр. Бюро краеведения. – 1925. – № 4, окт. – С. 122-123.
 • Білецька В. Краєзнавство й школа / В. Білецька // Культура і Побут. – 1925. – 26 берез. (№ 12).
 • Буценко А. К конференции краеведов / А. Буценко // Коммунист. – 1925. – 28 мая.
 • В Українському комітеті краєзнавства : Видавнича робота УКК. Участь краєзнавчих організацій в радбудівництві. Робота на селі // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 30 черв.
 • Ветухов О. Краєзнавство : «Перші кроки практичної роботи по краєзнавству» / О. Ветухов // Культура і Побут. – 1925. – 22 листоп. (№44).
 • Всеукраинская конференция по краеведению : [сообщение об открытии] // Коммунист. – 1925. – 29 мая.
 • Всеукраинская конференция по краеведению [будет проведена в Харькове] // Коммунист. – 1925. – 11 апр.
 • Всеукраинское совещание по краеведению // Харьк. пролетарий. – 1925. – 30 мая.
 • Галюн І. Краєзнавство й школа / І. Галюн // Рад. освіта. – 1925. – Число 5. – С. 51-58. – (Краєзнавство й школа).
 • Декадник краєзнавства : (матеріали до проведення декадника) / Укр. ком. краєзнавства. – Харків : Рад. школа, 1932. – 48 с.
 • Дложевський С. [Рецензія] / С. Дложевський // Етногр. вісн. – 1928. – Кн. 6. – С. 115-117 –  Рец. на журн.: Краєзнавство. 1927. Числа 1–3.
 • Дубняк К. До краєзнавчої конференції / К. Дубняк // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 30 трав.
 • Дубняк К.  До стану краєзнавчої праці на Україні / К. Дубняк // Культура і Побут. – 1925. – 1 листоп. (№ 42). – Прим. ред.: Стаття дискусійна.
 • Дубняк К. Новые пути краеведной работы : (в порядке обсуждения) / К. Дубняк // Известия. – 1926. – 21 июля.
 • Дубняк К. Що таке краєзнавство / К. Дубняк // Червоний шлях. – 1925. – № 6/7. – С. 224-237.
 • Закриття Всеукраїнської краєзнавчої конференції : Вивчення сучасного села // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 4 черв.
 • Касьпярович М. Білоруське краєзнавство / М. Касьпярович // Червоний шлях. – 1928. – № 7. – С. 160-178.
 • Катинський М. Основи сучасного краєзнавства і як вони переломлюються в школі / М. Катинський  // Рад. освіта. – 1926. – № 7/8. – С. 56-63.
 • Ковалівський П. [Рецензія] / П. Ковалівський // Червоний шлях. – 1927. – № 9/10. – С. 241-243. – (Бібліографія). – Рец. на журн.: Краєзнавство. 1927. Числа 1–2.
 • Ковалівський П. Г. Старе та нове краєзнавство / П. Г. Ковалівський // Наук. зб. Харків. наук.-дослід. катедри історії укр. культури. – Харків, 1927. – Число 7, вип. 1. – С. 31-52: табл.
 • Козаченко А. До ближчої роботи Українського краєзнавчого комітету : (1-й квартал 1925-26 бюдж. р.) / А. Козаченко // Культура і Побут. – 1925. – 25 жовт. (№ 44).
 • Козаченко А. Старе й сучасне краєзнавство / А. Козаченко // Знання. – 1925. – № 26/27. – С. 11-12.
 • Конференция по краеведению // Коммунист. – 1925. – 30 мая. 
 • Коцюба Г. Краєзнавство, побут і конкурс на літнариси з робітничого життя / Г. Коцюба // Культура і Побут. – 1925. – 18 жовт (№ 40).
 • Копил І. Спроба вивчення краю / І. Копил // Рад. освіта. – 1925. – Число 5. – С. 58-59. – (Краєзнавство й школа).
 • Краєзнавчий з’їзд Аджарістану // Культура і Побут. – 1925. – 25 жовт. (№ 41). – Підпис: М. Ф-ко.
 • Краєзнавчий матеріал Сумщини / Вид. Сум. окруж. каб. соцвиху. – [Суми, 1930]. – 46 с.
 • Криворожченко М. Краєзнавство : (що робить краєзнавчий центр) / М. Криворожченко // Культура і Побут. – 1925. – 15 листоп. (№ 43).
 • Лазарис А. 2-га нарада краєзнавства : [Москва, 27-30 квіт. 1925 р.] / А. Лазарис // Культура і Побут. – 1925. – 14 трав. (№ 18).
 • Лазарис А. До підсумків І-ої Всеукраїнської краєзнавчої конференції / А. Лазарис // Культура і Побут. – 1925. – 14 черв. (№22).
 • Лазаріс А. Українське краєзнавство й перспективи його розвитку / А. Лазаріс // Рад. освіта. – 1925. – Чис. 5. – С. 49-51. – (Краєзнавство й школа).
 • Лазарис А. 1-ша Всеукраїнська конференція краєзнавства / А. Лазарис // Путь просвещения. – 1925. – № 5/6. – С. 251-254. – Назва на обкл.: Шлях освіти = Путь просвещения.
 • Мандзюк І. Чергова справа / І. Мандзюк // Життя й революція. – 1925. – Кн. 1/2. – С. 92-94.
 • Матвієнко-Гарнага Ф. Т. Краєзнавство і краєзнавча робота / Ф. Т. Матвієнко-Гарнага. – Харків : ДВУ, 1930. – 51 с.
 • Музиченко О. Краєзнавство в комплексних програмах та його метод / О. Музиченко // Путь просвещения. – 1925. – № 5/6. – С. 59-70. – Назва обкл.: Шлях освіти = Путь просвещения.
 • Ольденбург С. Ф. О понимании краеведения / С. Ф. Ольденбург // Известия. – 1926. – 13 авг.
 • Отамановський В. Вінницька філія Всенародної бібліотеки України та її науково-краєзнавча праця / В. О. // Культура і Побут. – 1925. – 26 берез. (№ 12).
 • Отамановський В. Краєзнавство на Поділлі, найближчі його завдання та потреби й роля в краєзнавчій праці Кабінета виучування Поділля / В. Отамановський. – Вінниця, 1926. – 13, XV с. – (Вінницька філія Всенар. б-ки України при Всеукр. акад. наук, Кабінет виучування Поділля ; вип. 8).
 • 1-ша Всеукраїнська краєзнавча конференція : Радянська влада, народнє господарство та краєзнавство : [виклад промови О. Буценка] ; Сучасний стан краєзнавства в СРСР : [виклад промови О. Лазариса] // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 30 трав.
 • Перша всеукраїнська конференція краєзнавства // Життя й революція. – 1925. – № 6/7. – С. 109-110. – Підпис: О.
 • Перша всеукраїнська краєзнавча конференція // Червоний шлях. – 1925. – № 6/7. – С. 293-296. – (Хроніка).
 • Петров В. Місце фольклору в краєзнавстві / В. Петров // Етногр. вісн. – 1925. – Кн. 1. – С. 12-21.
 • Петров В. Сучасні завдання краєзнавства й етнографії / В. Петров // Життя й революція. – 1925. – Кн. 1/2. – С. 86-90.
 • Поріцький В. Метеорологія й краєзнавство / В. Поріцький // Погода й життя. – 1926. – Число 5/6. – С. 122-123. – (Дрібні замітки й хроніка).
 • Примерный план работ краеведного кружка с индустриальным уклоном : (для кружковых работ транспорт. учительства) / Центр. упр. по просвещению на транспорте. – Харків, 1925. – 23 с.
 • Проблема краєзнавства й принципи краєзнавчої роботи : резолюції Всеукраїнської краєзнавчої конференції, що відбулася 28-31 травня в Харкові // Культура і побут. – 1925. – 7 черв. (№ 21).
 • Програм опису села. Програм для збирання лексичних особливостей української мови доби 1914 – 1925 рр. // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській академії наук. – Одеса, 1925. – Число 2/3: Секція етнографічно-лінгвістична. – С. 102-106.
 • Столична хроніка : Затвердження Всеукраїнського Комітету Краєзнавства // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 21 черв.
 • Столична хроніка : Обслідування краєзнавства на Україні. Участь краєзнавчих організацій в роботі Держплану // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 27 черв.
 • Український комітет краєзнавства // Наукові установи та організації УСРР / Держ. план. комісія УСРР, Бюро для вивчення продукційн. сил. – Харків, 1930. – С. 27.
 • Федоровський О. Краєзнавча робота в Харкові і на Слобожанщині / О. Федоровський // Червоний шлях. – 1923. – № 3. – С. 186-194.
 • Червяк К. Краєзнавча робота в колгоспі / К. Червяк, П. Салій ; НКО УСРР, Укр. наук.-дослід. ін-т історії матер. культури. – Харків : Рад. школа, 1933. – 40 с. – В док. помилково вказано прізвище авт.: Червян.

Сучасні дослідження з  історії краєзнавства
 • Бездрабко В. В. М. Криворотченко й ідея соціального музею / В. В. Бездрабко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. молодих вчених. – Харків, 1997. – C. 14-19.
 • Бездрабко В. ХІНО та журнал «Краєзнавство» / В. Бездрабко // Українська періодика : матеріали ювіл. наук. конф., присвяч. 70-річчю багатотираж. газ. «Харківський університет» / Харків. держ. ун-т. – Харків, 1998. – С. 31-38. – Бібліогр.: с. 36-38.
 • Данилюк Ю. З. Український комітет краєзнавства : склад та діяльність / Ю. З. Данилюк // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С. 193-207.
 • Дем’янчук Г. С. Українське краєзнавство : сторінки історії / Г. С. Дем’янчук, Б. Г. Дем’янчук, А. Г. Дем’янчук. – Київ : Видавн. центр «Просвіта», 2006. - 296 с.
 • Кашаба О. Ю. Організація краєзнавчих досліджень з історичного краєзнавства в Україні (20-ті – 30-ті роки ХХ ст.) / О. Ю. Кашаба // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія. – Харків, 2005. – № 701. – Вип. 37. – С. 217-223.
 • Парахіна М. Б. Діяльність Українського комітету краєзнавства та його роль у розвитку етнографічної науки в 20 – 30 рр. ХХ ст. / М. Б. Парахіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 475-488. – Бібліогр.: 29 назв.
 • Петрикова В. Т. Особливості організаційних форм краєзнавства на Харківщині в перше післяреволюційне десятиріччя / В. Т. Петрикова // Тези Всеукраїнської краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю Українського комітету краєзнавства (28-29 черв. 1995 р.). – Харків, 1995. – С. 42-43.
 • Прокопчук В. С. Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ – початку ХХІ ст. / В. С. Прокопчук ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 599 с.  –  Покажчики : с. 553-597.
 • Прокопчук В. С. Перша Всеукраїнська краєзнавча конференція та її рішення : (до 80-річчя Українського комітету краєзнавства) / В. С. Прокопчук // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія. – Харків, 2005. – № 701. – Вип. 37. – С. 263-274.
 • Прокопчук В. С. Під егідою Українського комітету краєзнавства / В. С. Прокопчук ; Кам’янець-Подільський держ. ун-т, Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України. – Кам’янець-Подільский : Абетка-НОВА, 2004. – 311 с.
 • Прокопчук В. С. Український комітет краєзнавства на етапі становлення (1925 – 1929 рр. ХХ ст.) / В. С. Прокопчук // Краєзнавство. – 2005. – № 1/4. – С. 51-57.
 • Рибальченко Л. Л. Музей Слобідської України ім. Г. С. Сковороди як осередок краєзнавчої роботи у Харкові / Л. Л. Рибальченко // Тези Всеукраїнської краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю Українського комітету краєзнавства (28-29 червня 1995 р.). – Харків, 1995. – С. 48-50.
 • Рябокобила О. О. Проблема краєзнавства в журналі «Краєзнавство» (20–30-ті рр.) / О. О. Рябокобила // Краєзнавство. – 2002. – №1/4. – С. 22-24.
 • Рябченко О. Л. Краєзнавство в Харківському інституті народної освіти / О. Л. Рябченко // Тези Всеукраїнської краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю Українського комітету краєзнавства (28-29 червня 1995 р.). – Харків, 1995. – С. 50-51.
 • Савчук В. О. Еволюція державної політики щодо краєзнавчого руху України у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. / В. О. Савчук // Краєзнавство. – 2005. – №1/4. – С. 18-20.
 • Савчук В. О. Журнал «Краєзнавство» як феномен краєзнавчого руху в Україні / В. О. Савчук // Краєзнавство. – 2002. – №1/4. – С. 25-26.
 • Савчук В. О. Зауваги до дискусії про становлення організаційних структур краєзнавчого руху України середини 20-х рр. ХХ ст. / В. О. Савчук // Краєзнавство. – 2001. – №1/4. – С. 37-41.
 • Савчук В. О. Український комітет краєзнавства на рубежі 20 – 30 рр. ХХ ст. / В. О. Савчук // Краєзнавство. – 2000. – №1/2. – С. 50-57.
 • Тронько П Історичне краєзнавство : крок у нове тисячоліття : (досвід, проблеми, перспективи) / П. Тронько ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2000. – 271 с.
 • Тронько П. Українське краєзнавство в ХХ столітті : (до 75-річчя Всеукраїнської спілки краєзнавців) / П. Тронько ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2005. – 85 с.
 • Черномаз П. О. Географи і розвиток краєзнавства в Україні / П. О. Черномаз // Тези Всеукраїнської краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю Українського комітету краєзнавства (28-29 червня 1995 р.). – Харків, 1995. – С. 66-67.