Журнал «Краєзнавство»Журнал «Краєзнавство» – друкований орган Українського комітету краєзнавства. Видавався у 1927–1930 роках.

Видання часопису мало велике значення для членів краєзнавчих гуртків і товариств. На його сторінках висвітлювалися теоретичні засади краєзнавчої справи, методика краєзнавства; публікувалися матеріали, які ілюстрували досягнення у вивченні окремих регіонів; подавалася бібліографія; велося літописання краєзнавчих організацій, які співпрацювали з Українським комітетом краєзнавства.

До складу редколегії входили вчені та діячі краєзнавчого руху Володимир Геринович, Кость Дубняк, Дмитро Зайцев, Петро Ковалівський, Степан Рудницький, Олександр Яната. Відповідальним редактором протягом усього існування журналу був Михайло Криворотченко.

За браком коштів часопис виходив нерегулярно: усього побачило світ 28 номерів, об'єднаних в 11 випусків.

Музей природи ХНУ
ім. В. Н. Каразіна
Редакція журналу спочатку розміщувалася за адресою: пров. Шпитальний (нині – вул. Трінклера), 5 (сьогодні тут знаходиться Музей природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна), а з 1928 року – по вул. Карла Лібкнехта (нині – Сумська), 33.

Перше число журналу «Краєзнавство» – повний текст.

Зміст журналу за 1927 рік
Зміст журналу за 1928 рік
Зміст журналу за 1929 рік
Зміст журналу за 1930 рік


В 1993 році видання журналу «Краєзнавство» було відновлене. Його засновниками стали Всеукраїнська спілка краєзнавців і редакція журналу «Пам'ятки України», а головним редактором – голова Національної спілки краєзнавців України, академік Петро Тимофійович Тронько.Публікації за темою:
  • Дложевський С. [Рецензія] / С. Дложевський // Етногр. вісн. – 1928. – Кн. 6. – С. 115-117 –  Рец. на журн.: Краєзнавство. - 1927. - Чис. 1–3.
  • Ковалівський П. [Рецензія] / П. Ковалівський // Червоний шлях. – 1927. – № 9/10. – С. 241-243. – (Бібліографія). – Рец. на журн.: Краєзнавство. - 1927. - Чис. 1–2.
*   *   *
  • Бездрабко В. ХІНО та журнал «Краєзнавство» / В. Бездрабко // Українська періодика : матеріали ювіл. наук. конф., присвяч. 70-річчю багатотираж. газ. «Харківський університет» / Харків. держ. ун-т. – Харків, 1998. – С. 31-38. – Бібліогр.: с. 36-38.
  • Бездрабко В. В. Часопис «Краєзнавство» та краєзнавча справа в Україні (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) / В. В. Бездрабко. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2005. – 224 с.
  • Данилюк Ю. Біля початків журналу / Ю. Данилюк, О. Юренко // Краєзнавство. – 1993. – № 1. – С. 3.
  • Рябокобила О. О. Проблема краєзнавства в журналі «Краєзнавство» (20–30-ті рр.) / О. О. Рябокобила // Краєзнавство. – 2002. – №1/4. – С. 22-24.
  • Савчук В. О. Журнал «Краєзнавство» як феномен краєзнавчого руху в Україні / В. О. Савчук // Краєзнавство. – 2002. – №1/4. – С. 25-26.